Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Wilanów > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

 

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w statucie, a w szczególności:

 1. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych;
 2. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 3. prowadzenie finansowania oraz rozliczeń finansowych konserwacji i remontów budynków obsługiwanych szkół i placówek;
 4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych stanowiących mienie szkoły lub placówki, w układzie wg placówek oraz osób materialnie odpowiedzialnych, zgodnie z postanowieniami przepisów o rachunkowości;
 5. opracowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu dzielnicowego załącznika do budżetu miasta stołecznego Warszawy w dziale "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza", zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków obsługiwanych placówek;
 6. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej, statystycznej oraz wynagrodzeń;
 7. przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz dla zakładów budżetowych;
 8. prowadzenie imiennej ewidencji emerytów i rencistów szkół i placówek objętych scentralizowaną opieką socjalną;
 9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego, zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.)
 10. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego nauczycieli (według porozumień zawartych z poszczególnymi placówkami);
 11. prowadzenie gospodarki finansowej i sprawozdawczości ewidencji wydatków osobowych i socjalnych;
 12. obsługa finansowa mieszkań służbowych;
 13. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 14. rozliczanie finansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych;
 15. prowadzenie instruktażu w stosunku do pracowników szkół i placówek Dzielnicy;
 16. koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach;
 17. zaopatrywanie szkół i placówek w druki ścisłego zarachowania;
 18. prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników oraz dokumentów finansowo-księgowych;
 19. prowadzenie kasy;
 20. zapewnienie obsługi prawnej spraw finansowych realizowanych przez szkoły i placówki;
 21. inne zadania obsługi finansowo-księgowej.
 
 
Wprowadził Pracz Marzena 19-09-2019
Aktualizujący Pracz Marzena 19-09-2019
Zatwierdzający Pracz Marzena 19-09-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-09-2019
Liczba odwiedzin: 375
Rejestr zmian